Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/9/ELFLA Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā

Identifikācijas numurs – AND/2012/9/ELFLA

Ievietošanas datums – 02.05.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Teritorijas labiekārtošana ar lauku estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā

Procedūras uzsākšanas datums – 2012. gada 2. maijā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 15.maijs  plkst. 14:30

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012. gada 31. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra  – Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas