Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Zvērinātā revidenta papakpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs

Saturs atjaunots: 3.10.2012.

Ievietošanas datums – 09.07.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Zvērinātā revidenta papakpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  9.jūlijā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 16.jūlijs

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 20.jūlijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  •  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Pielikumā:

  1. Instrukcija pretendentiem