Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/2/ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta

Saturs atjaunots: 17.04.2013.

eraf_ieguld_eskarogs_598x109

Identifikācijas numurs – AND 2013/2/ERAF

Ievietošanas datums – 25.01.2013.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 25. janvāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 6. marta plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 28.marts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. SIA “Ekolat” izstrādātais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta” un Tehniskās specifikācijas (7z arhīvs, 9  MB)
  3. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (19.02.2013.)
  4. Jautājumi un Atbildes Nr. 2 (20.02.2013.)
  5. Lēmums (28.03.2013.)