Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/3/ESF Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde

Saturs atjaunots: 30.08.2013.Identifikācijas numurs – AND 2013/3/ESF

Ievietošanas datums – 25.02.2013

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – “Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde”

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 25. februāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 13. marts, plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 27. marts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja  Ineta Valaine,  mob. tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

  • Iepirkuma procedūra   – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (27.02.2013)
  3. Jautājumi un Atbildes Nr. 2 (06.03.2013)
  4. Lēmums (28.03.2013)