Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/4 „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gada vasaras sezonā”

Saturs atjaunots: 15.04.2013.

Identifikācijas numurs - AND 2013/4

Ievietošanas datums – 28.03.2013.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gada vasaras sezonā”

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 28. martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 11. aprīlis, plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 26. aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes ceļu būvinženieris Aivars Kluss,  mob.tālr. 26518779

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Lēmums (15.04.2013)