Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/7/EKPI Slēpošanas un nūjošanas trases izbūve Aglonā, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Saturs atjaunots: 24.05.2013.

Identifikācijas numurs – AND 2013/7/EKPI

Ievietošanas datums – 29.04.2013.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Slēpošanas un nūjošanas trases izbūve Aglonā, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 29. aprīlis

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 14. maijs, plkst. 11:30

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 24. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes ceļu būvinženieris  Aivars Kluss,  mob. tālr. 29444926

e-pasts – padome@aglona.lv

  • Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Atļauja slēpošana un nūjošanas trases izveidei
  3. Slēpošanas un nūjošanas trases jaunbūves projekts
  4. Slēpošanas un nūjošanas trases jaunbūves projekta situācijas plāns un šķērsprofils
  5. Lēmums (24.05.2013)