Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/8/EKPI Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Saturs atjaunots: 28.05.2013.

Identifikācijas numurs – AND 2013/8/EKPI

Ievietošanas datums – 29.04.2013.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 29. aprīlis

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 14. maijs, plkst. 12:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 24. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Lēmums (22.05.2013)