Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND 2013/9/EKPI Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Saturs atjaunots: 20.06.2013.

Identifikācijas numurs – AND 2013/9/EKPI

Ievietošanas datums – 24.05.2013

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 24. maijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 4. jūnijs, plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 14. jūnijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Lēmums (20.06.2013)