Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND SAC/2013/01 Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i Sociālās aprūpes centram Aglona

Saturs atjaunots: 11.01.2013.

Identifikācijas numurs – AND SAC /2013/01

Ievietošanas datums - 2013. gada 07. janvārī

Pasūtītājs - SAC “Aglona”

Iepirkuma priekšmets - Pārikas produktu piegāde “Sociālās aprūpes centram “Aglona”"

Procedūras uzsākšanas datums - 2013. gada 07. janvārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013. gada 04. februāris  plkst. 12:00

Plānotais lēmumu pieņemšanas datums - 2013. gada 18. februārī

Iepirkumu komisijas  pilnvarota kontaktpersona:

Iepirkumu procedūra - Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums