Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2013/1 Malkas iepirkums

Saturs atjaunots: 10.04.2013.

Identifikācijas numurs – AND 2013/1

Ievietošanas datums – 14.01.2013

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Malkas iepirkums

Procedūras uzsākšanas datums – 2013. gada 14. janvāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 14. februāris, plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013. gada 28. februāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  mob. tālr. 26565118

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (07.02.2013)
  3. Lēmums