Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2013/11 Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam

Saturs atjaunots: 21.10.2013.

Identifikācijas numurs – AND 2013/11
Ievietošanas datums – 19.07.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam
Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 19.jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 19.augusts, plkst.11.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 23.augusts
Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
 juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv
• Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:
Nolikums
Lēmums
Līgums – 01
Līgums – 02
Līgums – 03
Līgums – 04
Līgums – 05
Līgums – 06
Līgums – 07

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ingūna Barkeviča
Iepirkumu komisijas priekšsēdētēja
T: 65324573
e-pasts – padome@aglona.lv