Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2013/20/ERAF – Tehniskā projekta izstrāde (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju) un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” ietvaros

Saturs atjaunots: 27.01.2014.


Identifikācijas numurs – AND 2013/20/ERAF
Ievietošanas datums – 29.10.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izstrāde (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju) un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā II kārta” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 29.oktobris
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 11.novembra plkst.11.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 20.novembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,
tālr. 65324573,  e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:

1. Nolikums
2. APU
3. TEP
4. Shēmas
4.1. Shēma 1
4.2. Shēma 2
4.3. Shēma 3
4.4. Shēma 4
5. Lēmums
6. Līgums