Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2013/22/KPFI – Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Saturs atjaunots: 13.03.2014.

Identifikācijas numurs – AND 2013/22/KPFI
Ievietošanas datums – 27.12.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi
Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 27.decembris
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 23.janvāra plkst.11.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 3.februāris

Pasūtītājs rīko objekta apskates sanāksmi visiem ieinteresētajiem piegādātājiem 2014. gada 6.janvārī plkst. 10:00. Objekta apskate notiek Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, LV- 5304.

Par dalību objekta apskatē iepriekš jāinformē:

Skolas direktors Didzis Vanags, e-pasta adrese: : didzis.vanags@aglona.lv tālr. 29109659; vai Skolas direktora vietnieks Ilmārs Ivbulis, tālr. 26132836

Pretendentiem, iepriekš sazinoties ar norādītajām kontaktpersonām, ir tiesības veikt objekta apskati arī darba dienās citā laikā.

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona juridiskos jautājumos: Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tel./fakss 65324573; e-pasts: padome@aglona.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags. Tālruņa numurs: +371 29 109 659, faksa numurs: +371 65 381 247, e-pasta adrese: didzis.vanags@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:

1. Nolikums
2. Darbu apjomi
3. Tehniskās specifikācijas (arhīvs, ~12MB)
4. Ēkas energoaudita pārskats
5. CO2 kritērija aprēķins

6. Sanāksme
7. Logu specifikācija
8. Lēmums