Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums – Zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs

Saturs atjaunots: 24.09.2013.


Ievietošanas datums – 11.09.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs

Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 11.septembrī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 23.septembris
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 30.septembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersona
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča
tālr. 65324573
e-pasts – padome@aglona.lv

Pielikumā
1. Instrukcija pretendentiem
2. Lēmums