Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu


Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu: AND 2013/5 Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. gadam.

Sakarā ar precizējumiem iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās.

Informāciju sagatavoja un iesniedza domes jurists D. Kuzņecovs