Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tirgus izpēte par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšanai 2014.gadā.

Saturs atjaunots: 27.01.2014.


Pamatojoties uz Aglonas novada domes 27.novembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 25, paragrāfs 11.3) tiek veikta tirgus izpēte par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšanai 2014.gadā.

Ievietošanas datums – 09.12.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domes iestādēs un struktūrvienībās 2014.gadā
Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 9.decembris
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 16.decembra plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 18.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,
tālr. 65324573, e-pasts – padome@aglona.lv

Tirgus izpēte (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Lēmums
3. Līgums