Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tirgus izpēte par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšanai 2014.gadā.


Pamatojoties uz Aglonas novada domes 27.novembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 25, paragrāfs 11.3) tiek veikta tirgus izpēte par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšanai 2014.gadā.

Ievietošanas datums – 09.12.2013.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu saņemšana Aglonas novada domes iestādēs un struktūrvienībās 2014.gadā
Procedūras uzsākšanas datums – 2013.gada 9.decembris
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 16.decembra plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 18.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča,
tālr. 65324573, e-pasts – padome@aglona.lv

Tirgus izpēte (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Lēmums
3. Līgums