Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2014/02 Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i Sociālās aprūpes centram Aglona

Saturs atjaunots: 25.04.2014.


Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i Sociālās aprūpes centram Aglona
Identifikācijas numurs – AND/2014/02
Ievietošanas datums – 2014. gada 06. martā
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde “Sociālās aprūpes centram “Aglona””
Procedūras uzsākšanas datums – 2014. gada 06. martā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 27. marts plkst. 17:00
Plānotais lēmumu pieņemšanas datums – 2014. gada 31. marts

Iepirkumu komisijas pilnvarota kontaktpersona:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics
tālr: 25127341,
e-pasts: martins.butevics@aglona.lv

Iepirkumu procedūra – Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:
1. Nolikums
2. Lēmums