Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2014/03 „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

Saturs atjaunots: 27.03.2015.


„Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”
Identifikācijas numurs – AND/2014/03
Ievietošanas datums – 06.03.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”
Procedūras uzsākšanas datums – 2014. gada 06. martā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 20. marts, plkst. 17:00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014. gada 25. marts.

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
-juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 25127341, e-pasts – martins.butevics@aglona.lv
-par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos:
Aglonas novada domes ceļu būvinženieris Aivars Kluss,
mob.tālr. 26518779

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Nolikums
2. Lēmums
3. Līgums 1
4. Līgums 2