Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2014/07/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciemā, II kārta

Saturs atjaunots: 8.08.2014.

Iepirkums AND 2014/07/ERAF – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciemā, II kārta
ERAF logo

Identifikācijas numurs – AND 2014/07/ERAF
Ievietošanas datums – 15.05.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets –Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciemā, II kārta
Procedūras uzsākšanas datums – 2014.gada 15. maijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 17.jūnijā plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 30.jūnijā

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics
tel. 28325814
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Nolikums (PDF)
2. Tehniskais projekts (arhīvi lejupielādei) PDF faili, DWG faili)
3. Apsekošanas un ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
4. Jautājumi un atbildes
5. Grozījumi publikācijā “jautājumi un atbildes”
6. Būvdarbu tāme
7. Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
8. Elektro ierīkošanas Tehniskie noteikumi Nr. 105521141
9. Jautājumi un atbildes Nr.1
10. Jautājumi un atbildes Nr.2
11. Jautājumi un atbildes Nr.3
12. Lēmums par iepirkuma rezultātu