Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND/2014/06 „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”

Saturs atjaunots: 10.05.2014.


Identifikācijas numurs – AND/2014/06
Ievietošanas datums – 16.04.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”

Procedūras uzsākšanas datums – 16.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 6. maija plkst.17.00 Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 8. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 28325814,
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:
1. Nolikums
2. Jautājumi
3. Atbildes
4. Plānošanas un arhitektūras uzdevums
5. Grozījumi
6. Lēmums pārtraukt iepirkumu