Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND/2014/08„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”

Saturs atjaunots: 5.06.2014.

Iepirkums AND/2014/08„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”

Identifikācijas numurs – AND/2014/08
Ievietošanas datums – 10.04.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”
Procedūras uzsākšanas datums – 10.04.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 22. maija plkst.17.00 Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 27. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 28325814,
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:
1. Nolikums
2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums
3. Lēmums