Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND/2014/11 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”

Saturs atjaunots: 11.06.2014.


Iepirkums AND/2014/11 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”

Identifikācijas numurs – AND/2014/11
Ievietošanas datums – 21.05.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”
Procedūras uzsākšanas datums – 21.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 3. jūnija plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 10. jūnijā

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 28325814,
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumi:
1. Nolikums
2. Tāme
3. Lēmums