Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums tirgus izpētei par būvuzraudzību KPFI līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros veicamajiem vienkāršotās renovācijas darbiem Aglonas internātvidusskolas ēkā

Saturs atjaunots: 17.02.2014.

Ievietošanas datums – 31.01.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome, Aglonas internātvidusskola, Reģ. Nr. 90000065824, Rušonas iela11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tālrunis/fakss: 65381247.
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība KPFI līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros veicamajiem vienkāršotās renovācijas darbiem Aglonas internātvidusskolas ēkā.
Procedūras uzsākšanas datums – 31.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.02.2014. līdz plkst.17.00.
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 18.02.2014.

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butevicš, tālr. 65324573, e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Tirgus izpēte (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Lēmums