Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums tirgus izpētei par jaunās Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrādi

Saturs atjaunots: 11.02.2014.

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 28. augusta sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 22, paragrāfs 15.4), tiek veikta tirgus izpēte par jaunās Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrādi.

Ievietošanas datums – 27.01.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrāde
Procedūras uzsākšanas datums – 27.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 4. februārim plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 6. Februāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butevics,
tālr. 65324573, e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Tirgus izpēte (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Lēmums