Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums tirgus izpētei par jaunās Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrādi

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 28. augusta sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 22, paragrāfs 15.4), tiek veikta tirgus izpēte par jaunās Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrādi.

Ievietošanas datums – 27.01.2014.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada administtrācijas ēkas skiču projekta izstrāde
Procedūras uzsākšanas datums – 27.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 4. februārim plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 6. Februāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butevics,
tālr. 65324573, e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Tirgus izpēte (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:
1. Noteikumi
2. Lēmums