Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.


Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu: iepirkums AND 2013/22/KPFI – Aglonas novada, Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana.
Iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām.

Aglonas novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs
Deniss Kuzņecovs