Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par sarunu procedūras rezultātiem ID Nr. AND 2014/21/SP “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”


Aglonas novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: M.Butēvics

Pielikumā:
1. Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Lejuplādēt53 downloads

2. Sarunu procedūras rezultāti
Lejuplādēt56 downloads