Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2015/05 “„Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība”

Saturs atjaunots: 2.06.2015.


Identifikācijas numurs – AND 2015/05
Ievietošanas datums – 25.03.2015.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – “„Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka”
jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība”

Procedūras uzsākšanas datums – 2015.gada 25. marts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 8.aprīlis, plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 18.aprīlis

Kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 28325814
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Aglonas novada būvvaldes vadītājs Valdis Viļums, tālr. 29484339

Projekta vadītāja Ineta Valaine,
tālr. 65324474

Pielikumi:
1. Nolikums

Lejuplādēt118 downloads

2. Pielikums nr. 8 LĪGUMA projekts
Lejuplādēt54 downloads

3. Tehniskais inventarizācijas lietu kopsavilkums
Lejuplādēt58 downloads

4. Situācijas plāns 7642 004 0186
Lejuplādēt61 downloads

5. Zemes robežu plāns 7642 004 0128
Lejuplādēt55 downloads

6. zemesgrāmatu apliecinājums
Lejuplādēt47 downloads

7. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 
Lejuplādēt59 downloads