Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums AND 2015/05 “„Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība”

Saturs atjaunots: 2.06.2015.


Identifikācijas numurs – AND 2015/05
Ievietošanas datums – 25.03.2015.
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – “„Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka”
jaunbūves tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība”

Procedūras uzsākšanas datums – 2015.gada 25. marts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 8.aprīlis, plkst.17.00
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 18.aprīlis

Kontaktpersonas:
Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics,
tālr. 28325814
e-pasts – martins.butevics@aglona.lv

Aglonas novada būvvaldes vadītājs Valdis Viļums, tālr. 29484339

Projekta vadītāja Ineta Valaine,
tālr. 65324474

Pielikumi:
1. Nolikums

Lejuplādēt124 downloads

2. Pielikums nr. 8 LĪGUMA projekts
Lejuplādēt58 downloads

3. Tehniskais inventarizācijas lietu kopsavilkums
Lejuplādēt62 downloads

4. Situācijas plāns 7642 004 0186
Lejuplādēt65 downloads

5. Zemes robežu plāns 7642 004 0128
Lejuplādēt60 downloads

6. zemesgrāmatu apliecinājums
Lejuplādēt51 downloads

7. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 
Lejuplādēt63 downloads