Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tirgus izpēte AND/2017-61 Revidents-2017

Saturs atjaunots: 21.09.2017.


Sakarā ar to, ka ir iesniegts tikai viens pretendenta piedāvājums,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš liek pagarināts līdz
2017.gada 28. septembrim plkst. 16:00

Identifikācijas numurs – AND/2017-61
Pasūtītājs – Aglonas novada dome
Iepirkuma priekšmets – Zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšana Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 20. septembris plkst.16.00
Iepirkuma metode – Tirgus izpēte

Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Anita Podskočija
e-pasts: anita.podskocija@aglona.lv,
tālr. 25144771

Pielikumi: