Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iepirkums Nr. AND/2019/02 “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūvei”


Iepirkuma informācija atrodama pircēja EIS profilā:

Iepirkumu komisijas informācija