Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/17/ELFLA Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā

Saturs atjaunots: 27.12.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2012/17/ELFLA

Ievietošanas datums – 14.11.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  14.novembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 27.novembris  plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 3.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • Par tehniskajām specifikācijām iepirkumu komisijas  loceklis Aivars Kluss, mob.t. 29444926

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas (and201217elfla-tehn.spec.zip (13 MB))
  3. Jautājumi un Atbildes Nr.1
  4. Lēmums