Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Godinot aizgājējus

Saturs atjaunots: 13.06.2012.

Ik gadus visās kapsētās notiek mirušo piemiņai veltīta diena, kurā pulcējas piederīgie, lai aizlūgtu par mirušajiem. Arī šogad , maija beigās Gūteņu kapsētā notika ikgadējie kapusvētki.

Dari mani mīļais Jēzu
it kā saules stariņu.
Lai es savā Lielā saimē
Gaiši, gaiši spīdētu.
Dari tā, kā baltu ziedu
Manu sirmo galviņu
Lai kā putniņš dziedāt spētu
Tevīm savu dziesmiņu!
Tev es savas vecas dienas
Dārgais Jēzu gribu dot.
Jo Tu vienīgais kas vari
Vēl prieku nest un aplaimot.

Mūsu lielā saime, centra darbinieki un iedzīvotāji aktīvi piedalījās savas kapsētas uzkopšanas darbos. Un liels gandarījums mūsu iedzīvotājiem bija piedalīties kapusvētku procesā un aizlūgt par kādu no draugiem un paziņām. Uz visām kapu kopiņām mirgoja sarkanas svecītes liesmiņa un visu kapsētu pārņēma zilo ceriņu smarža…. Paldies visiem , kas piedalījās šajos sirds un dvēseles svētkos.


Kā jebkurā lielā saimē, arī pie mums tiek plānots laiks atpūtai un ikdienas darbiņiem. Mēs nākam no jūsu vidus, un mums arī rūp visas tās lietas, kas notiek ārpus centra. Tāpēc mēs aktīvi piedalāmies arī novada pasākumos, no kuriem gūstam zināmu pieredzi un sadarbību. Pavisam nesen diezgan kuplā skaitā piedalījāmies Eiropas nacionālās un dabas parku dienas pie Cirīšu ezera  rīkotājā pasākumā, par ko esam pateicīgi pasākuma organizatoriem. Ļoti pārdomāts, izzinošs un atraktīvs pasākums, kurā cilvēki tiešām atpūtās.