Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aprūpe mājās

Saturs atjaunots: 15.08.2017.

Sociālā aprūpe mājās

Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība  „Aprūpe mājās”.

Adrese:
Jaunciema  iela 35, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304

Kontaktinformācija:
Tālr. 29403536
e-pasts: arija.persevica@aglona.lv

Ārija Perševica – Sociālā dienesta vadītāja.
Antoņina Čerņavska – Sociālā dienesta vadītājas vietniece.
Margarita Mickeviča – sociālais darbinieks Grāveru un Šķeltovas pagastos.
Svetlana Pokšāne – sociālais darbinieks Kastuļinas pagastā.
Pēteris Ratkevičs – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem.
Anita Novikova – aprūpētāja.

Sociālo darbinieku darba laiki :

DienasAglonas novada domē
Jaunciema ielā 35, Aglonā, tel.
29403536
Grāveru pagasta pārvaldē
Ezeru ielā 21, Grāveros, tel.65629718
Šķeltovas pagasta pārvaldē
Daugavpils ielā 7, Šķeltovā, tel.65600826
Kastuļinas pagasta pārvaldē
Ilzes ielā 19, Priežmalē, tel.65652201
Pirmdiena9.00-12.30
Otrdiena8.00 - 15.00
Trešdiena9.00- 12.30
13.00-17.00
8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Ceturtdiena8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piektdiena9.00-12.308.00 - 15.00

Aprūpes mājās darbības mērķi un uzdevumi:

 • Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja personas objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.
 • Aprūpi mājās ir tiesīgas saņemt Aglonas novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai  funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie  nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.
 • Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem.
 • Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir personām slimošanas vai atveseļošanās periodā.

Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās ietver:

personisko aprūpi:

 • palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā;
 • palīdzība apģērbties vai noģērbties;
 • palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā;
 • palīdzība izkļūšanai no gultas/iekļūšanai gultā;
 • palīdzība ēdienreizēs;
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
 • pārrunas par nepieciešamo aprūpi;

ikdienas mājas darbi:

 • pārtikas produktu, zāļu un pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana ;
 • maksājumu kārtošana;
 • ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
 • kurināmā piegāde telpās;
 • palīdzība ēdiena gatavošanā;
 • logu tīrīšana.

Nepieciešamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai

 • Iesniegums;
 • ģimenes ārsta  slēdziens par aprūpes mājās nepieciešamību;
 • darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (DEĀK) izziņas noraksts invalīdiem;
 • citus dokumentus, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Telpas ir speciāli aprīkotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

“Aprūpe mājās” dokumenti un saistošie noteikumi lejupielādei

 • Par aprūpes mājās organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā,
  Lejuplādēt186 downloads

Informācija aktualizēta: 14.08.2017.