Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

SAC Aglona

Saturs atjaunots: 8.09.2021.

SAC Aglonas ziņas

Aglonas novada domes pašvaldības iestāde Sociālās aprūpes centrs „Aglona”

Adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
(skatiet atrašanās vietu kartē – teksta beigās)
Tālrunis: 65321456
Mobilais tālrunis: 25753996
e-pasts: sac@aglona.lv

Sociālā aprūpes centra vadītāja: Inta Gžibovska
e-pasts: inta.gzibovska@aglona.lv

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 90010150381
Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”,
Kods UNLALVX
Konta Nr. LV47 UNLALV2X 0026 000 130 122

Darbinieku pieņemšanas laiki:

 • Sociālās aprūpes centra vadītāja: otrdienās un ceturtdienās: 9.00 – 12.30
 • Sociālais darbinieks: darba dienās: 13.00 –16.00

Centrā darbojas sekojoši speciālisti:

 • Sociālais darbinieks
 • Sociālais rehabilitētājs
 • Medicīnas māsas
 • Fizioterapeits
 • Sociālais aprūpētājas
 • Frizieris
 • U.c.

SAC „Aglona” atrodas ainaviski ļoti skaistā vietā, Tartakas upes ieskautā ielokā, 5 km attālumā no Aglonas bazilikas. Centrā tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I, II un III grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Mēs sniedzam šādus sociālos pakalpojumus:

 •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru;
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm;
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi;
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.

Klienta uzturēšanās maksa SAC „Aglona” ir 514,28 EUR mēnesī.

Dāvāsim Jums sirds siltumu un mīlestību!

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai, sīkāka informācija pa tālruni: 25753996.

Iestājoties P/I SAC „Aglona, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas iesniegumu/ pašvaldības sociālā dienesta lēmumu;
 • personas pases kopiju;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditātes apliecinošu dokumentu kopijas, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sabiedriskais transports:

 • Autobusa maršruts Priežmale-Aglona-Špoģi-Daugavpils:
  No Aglonas autobusu pieturas:  8.07- 08.16 (pietura “Salenieki”)
  18.02 – 18.11 (pietura “Salenieki”)
 • Autobusa maršruts Daugavpils-Aglona-Dagda-Daugavpils:
  No pieturas “Salenieki”: 13.37 – 13.46 (Aglona)
  16.54 – 17.03 (Aglona)

Atrodamies šeit: