Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālais dienests

Saturs atjaunots: 28.04.2019.

Aglonas novada sociālais dienests 

Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālr. 29403536, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv.

Ārija Perševica – Sociālā dienesta vadītāja.
Antoņina Čerņavska – Sociālā dienesta vadītājas vietniece.
Margarita Mickeviča – sociālais darbinieks Grāveru un Šķeltovas pagastos.
Svetlana Pokšāne – sociālais darbinieks Kastuļinas pagastā.
Pēteris Ratkevičs – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem.
Anita Novikova – aprūpētāja.

Aglonas novada domes Sociālais dienests ir novada domes izveidota sociāla institūcija, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Aglonas novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniegšanu novada teritorijā dzīvojošām personām.

Sociālā dienesta uzdevumi:

 • Sniegt sociālo palīdzību;
 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
 • Informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.

Klientu pieņemšanas laiks :

DienasAglonas novada domē
Jaunciema ielā 35, Aglonā, tel.
29403536
Grāveru pagasta pārvaldē
Ezeru ielā 21, Grāveros, tel.65629718
Šķeltovas pagasta pārvaldē
Daugavpils ielā 7, Šķeltovā, tel.65600826
Kastuļinas pagasta pārvaldē
Ilzes ielā 19, Priežmalē, tel.65652201
Pirmdiena9.00-12.30
Otrdiena8.00 - 15.00
Trešdiena9.00- 12.30
13.00-17.00
8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Ceturtdiena8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piektdiena9.00-12.308.00 - 15.00

Sociālā dienesta struktūra

Sociālā dienesta materiāli lejuplādei 

Saistošie noteikumi, kas attiecas uz Sociālā dienesta darbību 

Karte (atrašanās vieta):

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS