Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālais dienests

Saturs atjaunots: 18.05.2018.

Aglonas novada sociālais dienests

Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālr. 29403536, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv.

Ārija Perševica – Sociālā dienesta vadītāja.
Antoņina Čerņavska – Sociālā dienesta vadītājas vietniece.
Margarita Mickeviča – sociālais darbinieks Grāveru un Šķeltovas pagastos.
Svetlana Pokšāne – sociālais darbinieks Kastuļinas pagastā.
Pēteris Ratkevičs – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem.
Anita Novikova – aprūpētāja.

Aglonas novada domes Sociālais dienests ir novada domes izveidota sociāla institūcija, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Aglonas novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniegšanu novada teritorijā dzīvojošām personām.

Sociālā dienesta uzdevumi:

 • Sniegt sociālo palīdzību;
 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
 • Informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.

Klientu pieņemšanas laiks :

DienasAglonas novada domē
Jaunciema ielā 35, Aglonā, tel.
29403536
Grāveru pagasta pārvaldē
Ezeru ielā 21, Grāveros, tel.65629718
Šķeltovas pagasta pārvaldē
Daugavpils ielā 7, Šķeltovā, tel.65600826
Kastuļinas pagasta pārvaldē
Ilzes ielā 19, Priežmalē, tel.65652201
Pirmdiena9.00-12.30
Otrdiena8.00 - 15.00
Trešdiena9.00- 12.30
13.00-17.00
8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Ceturtdiena8.00 - 15.008.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piektdiena9.00-12.308.00 - 15.00

Sociālā dienesta struktūra

Sociālā dienesta materiāli lejuplādei 

Saistošie noteikumi, kas attiecas uz Sociālā dienesta darbību 

 • SN Nr.6 (precizēti 03-2018) Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā (konsolidētie),
  Lejuplādēt54 downloads
 • SN Nr.5 (precizēti 27-05-2015) “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā”,
  Lejuplādēt97 downloads
 • SN Nr.5 (precizēti 27-05-2015) “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā” – paskaidrojuma raksts,
  Lejuplādēt73 downloads
 • Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā, 
  Lejuplādēt81 downloads
 • Pašvaldības sociālie pakalpojumi Aglonas novada iedzīvotājiem,
  Lejuplādēt114 downloads
 • Par aprūpes mājās organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Aglonas novadā,
  Lejuplādēt66 downloads
 • SN Nr.10 – Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (Konsolidēti, PDF, ~286KB), 
  Lejuplādēt42 downloads

Karte (atrašanās vieta):