Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lauksaimniecības konsultanti

Saturs atjaunots: 19.01.2016.

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKC)
Aglonas  novada lauku attīstības konsultante (LAK)

Silvija Podskočaja
e-pasts: silvija.podskocaja@llkc.lv
Tālr.: 2 6263790

Aglonas novada lauksaimniecības konsultanti

Nr.p.k. Vārds , Uzvārds Kontakti Darbības vieta
1. Silvija Podskočaja Tel. 26263790 silvija.podskocaja@llkc.lv Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, Grāveru pagasts
2. Anita Anna Bartuša Tel. 29537977; 28663779 anita.bartusa@aglona.lv Aglonas novads, Aglonas pagasts
3. Marija Fedotova Tel. 26316485 marija.fedotova@inbox.lv Aglonas novads, Kastuļinas pagasts