Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vetārsti

Valsts pilnvarotie veterinārārsti, kuri darbojas

Aglonas novada teritorijā

Nr.p.k. Vārds , Uzvārds Telefona.Nr. Teritorija
1. Andris Girss 29434680 Aglonas novads
2. Reģīna Paceviča 29227360 Grāveru pagasts
3. Jānis Lukaševičs 26234039 Kastuļinas pagasts
4. Aija Strole 26423534 Aglonas pagasts