Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Aglonas novada pašvaldībā apstiprināta ar Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2020.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.2-1.1/20/3“Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”.
Iespēja ziņot par pārkāpumiem Aglonas novada pašvaldībā, trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumu:
• elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi: trauksme@aglona.lv;
• papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Somersētas ielā 34, Aglona, LV-5304);
• mutiski uz vietas (Somersētas ielā 34, Aglona, LV-5304), aizpildot veidlapu. Trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumu, Aglonas novada dome aicina izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
Aglonas novada domē atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos –Lelde Bartuša,
t.66954801, e-pasts: trauksme@aglona.lv.
Aglonas vidusskolā atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos –Lidija Šatilova,
t.65321373; mob.tel. 27830505, e-pasts: trauksme@aglona.lv.

Trauksmes veidlapa

Download4 downloads

Trauksmes noteikumi
Download4 downloads

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS