Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Aglonas novada pašvaldībā apstiprināta ar Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2020.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.2-1.1/20/3“Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”.
Iespēja ziņot par pārkāpumiem Aglonas novada pašvaldībā, trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumu:
• elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi: trauksme@aglona.lv;
• papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Somersētas ielā 34, Aglona, LV-5304);
• mutiski uz vietas (Somersētas ielā 34, Aglona, LV-5304), aizpildot veidlapu. Trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumu, Aglonas novada dome aicina izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
Aglonas novada domē atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos –Lelde Bartuša,
t.66954801, e-pasts: trauksme@aglona.lv.
Aglonas vidusskolā atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos –Lidija Šatilova,
t.65321373; mob.tel. 27830505, e-pasts: trauksme@aglona.lv.

Trauksmes veidlapa

Download33 downloads

Trauksmes noteikumi
Download25 downloads