Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Dabas objekti

Saturs atjaunots: 8.09.2021.

Ciriša Upursalas dabas taka

upursalas_dabas_taka

Ciriša ezera Upursalā atrodas 17 m augstais Upurkalns. Leģenda vēstī, ka senos laikos uz salas dzīvojis pareģis jeb krīvs ar palīgiem. Grūtos brīžos vietējie latgaļi te ir upurējuši jaunas meitenes, vēlākos laikos mājlopus. Ja dūmi no upursārta nosvērušies uz Voguļu pusi, tad upuris pieņemts, ja uz Aglonas pusi – tad nē. Pat tad, kad Aglonā bija uzcelta baznīca, vakaros vietējie braukuši ar laivām uz salu upurēt dieviem. Pašlaik šo upurkalnu var arī apskatīt. 2008. gada uz salas izveidota dabas taka (1,8 km). Upursala ir botāniskais liegums ar 264 augu sugām. Uz salu var nokļūt ar laivu vai ar katamarāniem (tālr. 29910288).

Adrese: Aglona, Preiļu novads, LV- 5304
Tālr.: +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv
Valodas: LV, RU, EN
Koordinātes: 56.1334, 26.9858


 

 


Velnezers – dabas liegums

cortoks 2

Adrese: Šķeltovas pagasts, Aglonas novads
Tālr.: mob. +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv
Mājaslapa: www.aglona.travel

Noslēpumainais Velnezers atrodas 7. km no Aglonas Grāveru silā. Neliels ezers melleņu ieloka vilina ar neparasto ūdens krāsu un ķīmisko sastāvu. Nabadzīga ezera flora un fauna liek domāt par ezerā esošo izstarojumu. Tā rodas leģenda par Velnezera kosmisko izcelsmi-meteorīts. Ūdens ir neparasti dzidrs. Velnezers ir republikas nozīmes dabas liegums, tajā peldēties nedrīkst. Latvijas valsts meži pie ezera ir ierīkojuši atpūtas vietu.
Vairāk informācijas…


Fintmuižas ozols

fintmuizas-ozols

Adrese: Fintmuiža, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Tālr.: mob. +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv
Mājaslapa: www.aglona.travel

Dižkoki ir dabas skaistuma un latviskās ainavas būtiska sastāvdaļa. Dižkoki ir ne vien brīnišķīgi tūrisma objekti, bet arī īstas dabas laboratorijas: koku dobumos perē putni, rosās kukaiņi. Šis koks simbolizē latviešu tautas likteni un izturību. Ozolam varētu būt apmēram 220 gadi. Par dižu koku atzīstams ikvienas sugas koks, kura apkārtmērs sasniedz noteiktu robežu. Piemēram, lai ozolu vai vītolu atzītu par dižkoku, tā stumbra apkārtmēram cilvēka krūšu augstumā jābūt vismaz piecus metrus lielam, dižbērzam, dižeglei, dižpriedei, melnalksnim – vismaz trīs metri, dižai liepai, vīksnai, gobai, osim – četri metri. Fintmuižas parka teritorijā atrodas divi dižozoli. Lielākā dižkoka apkārtmērs ir vairāk par 5 m.


 

Dabas parks „CIRĪŠA EZERS” – Natura 2000 teritorija

Ciriорa ezers pret Meюvidu ceпu

Adrese: Aglona, Aglonas novads, LV- 5304
Tālr.: +371 29118597
e-pasts: turisms@aglona.lv
Mājaslapa: www.aglona.travel

Dabas parka teritorijā atsevišķas tās daļas valsts aizsardzības statusā atrodas jau no 1931. gada. Dabas parka teritorijas lielāko daļu aizņem Cirīša ezers (6,3 kv.km) un grūti pieejamais Ruskuļu ezers (0,12 kv.km), kuru ūdeņos ir bagātīgs ūdensaugu un peldaugu augājs. Cirīšu ezera vidējais dziļums- 5 m, lielākais dziļums- 10,5 m. Ezerā atrodas 8 salas. Lielākā no salām ir Upursala jeb Kalna sala- 16 ha platībā, kurai ir dīvaina forma, kas atgādina Mēness sirpi.Tā paceļas 20m virs ezera līmeņa. Dabas lieguma statuss ir arī pārējām ezera salām- Ošu jeb Jokstu, Liepu, Alkšņu, Mazajai Alkšņu, Laiviņu, Akmeņu, Jaunai salai. 2004. gadā apstiprināti dabas parka “Cirīšu ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.94.) Teritorijai ir noteikti izmantošanas ierobežojumi un attīstāms tikai videi draudzīgs tūrisms. Nelielajā parka sauszemes teritorijā konstatēts liels augu sugu skaits – vairāk kā 600 ziedaugu un paparžaugu sugas, Latvijā ir konstatētas ap 1500 sugas. Sastopami vairāk kā 10 apdraudēti un aizsargājami sugu augi. Dzīvnieku valsts izceļas ar lielu daudzveidību. Parkā konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas dzīvnieku sugas. Labvēlīgi apstākļi migrācijas un ligzdošanas laikā ir arī putniem. Cirīša ezerā konstatētas vairāk kā 10 zivju sugas. Dabas parka teritorijā atrodas dižakmens – Ruskuļu lielais akmens, latgaļu pilskalns- Upurkalns Upursalā. Upursala ir bijusi sena centrālā pagāniska kulta vieta kopš I. g.t.p.m.ē. Viens no nostāstiem vēstī, ka Upursalā upurētas meitenes, vēlāk mājlopi. Priesteri pētījuši uz kuru pusi nosveras dūmu grīste, ja pret Voguļu sādžu- upuris pieņemts, ja pret Aglonu- noraidīts.