Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atklāta konkursa nolikums uz amatu Aglonas bazilikas Kora skolas direktors

Aglonas novada dome izsludina atklātu konkursu uz Aglonas bazilikas draudzes un Aglonas novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes Aglonas bazilikas Kora skola direktora amatu

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • Vismaz 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Vēlama vismaz 3 gadu pieredze izglītības vadības darbā kultūrizglītības nozarē;
 • Prasme strādāt ar datoru;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pielikums Nr.2) par pretendenta atbilstību amatam izvirzītajām prasībām;
 • Pretendenta kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumenta kopija.
 • Apliecinājums (pielikums Nr. 3)

Piedāvājam:

 • Interesantu un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu (950,00 EUR) un sociālās garantijas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 28. jūnijs, plkst. 12:00 pa pastu, vai personīgi (Aglonas novada domē, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304) vai elektroniski ar elektronisko parakstu uz adresi: padome@aglona.lv.

konkurss_bazilikas_skola

Pieteikuma anketa

apliecinajums

Novada domes priekšsēdētājs                                                           Juris Butēvics

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS