Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atklāta konkursa nolikums uz amatu Aglonas bazilikas Kora skolas direktors

Aglonas novada dome izsludina atklātu konkursu uz Aglonas bazilikas draudzes un Aglonas novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes Aglonas bazilikas Kora skola direktora amatu

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • Vismaz 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Vēlama vismaz 3 gadu pieredze izglītības vadības darbā kultūrizglītības nozarē;
 • Prasme strādāt ar datoru;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pielikums Nr.2) par pretendenta atbilstību amatam izvirzītajām prasībām;
 • Pretendenta kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumenta kopija.
 • Apliecinājums (pielikums Nr. 3)

Piedāvājam:

 • Interesantu un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu (950,00 EUR) un sociālās garantijas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 28. jūnijs, plkst. 12:00 pa pastu, vai personīgi (Aglonas novada domē, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304) vai elektroniski ar elektronisko parakstu uz adresi: padome@aglona.lv.

konkurss_bazilikas_skola

Pieteikuma anketa

apliecinajums

Novada domes priekšsēdētājs                                                           Juris Butēvics