Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projektu konsultants

Saturs atjaunots: 17.04.2012.

Lai sekmētu Aglonas novada domes projektu sagatavošanas un iesniegšanas kvalitāti, Aglonas novada dome projektā “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai”  (1DP/1.5.2.2.3/11/API /SIF/041/26) meklē konsultantu. 

Konsultanta  pienākumi  - konsultēt par projektu iesniegumu sagatavošanu ES finansējumu un  pārējās ārvalstu finanšu palīdzības  projektu  sagatavošanā ESF un ERAF. Konsultāciju apjoms – 24 stundas.

Nepieciešamā pieredze:

augstākā izglītība, zināšanas par projektu vadību, vismaz 2 gadu pieredze pētījumu veikšanā, zināšanas par ES un Latvijas normatīvajiem aktiem ES finansēto projektu īstenošanā.

 

Pieteikumus lūgums iesniegt Aglonas novada domes kancelejā (Somersetas iela 34, Aglona)

līdz 18.04.2012. plkst.17.00

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.pasākuma ” Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”  1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”