Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Svarīgi zināt!

Saturs atjaunots: 12.08.2019.

No 2016.gada 1.janvāra darbojas bezmaksas atbalsta tālrunis 116006 noziegumos  cietušajiem un to tuviniekiem.

Kā izsaukt neatliekamo palīdzību? Kādos gadījumos to nodrošina bez maksas?

113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis, pa kuru visātrāk (tieši, nepastarpināti) var sazvanīt mediķus. Sazvanāms gan no fiksētajiem, gan mobilajiem tālruņiem.
112 - VIENOTAIS ĀRKĀRTAS palīdzības izsaukšanas numurs.  Zvanot uz 112, operators savienos ar atbilstošo palīdzības dienestu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Gāzes avārijas dienestu, Valsts policiju.

NMP dienests ir valsts dienests, kas organizē un nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. MK noteikumu Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība” 199.pantā ir paredzēti visi tie neatliekamie gadījumi, kad medicīniskā palīdzībā pilnībā tiek segta par valsts līdzekļiem un iedzīvotajiem nekas nav jāmaksā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem NMP brigāde neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam (saslimušajam) sniedz notikuma vietā, kā arī transportēšanas laikā uz ārstniecības iestādi šādos gadījumos:

 • nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās, ķīmiskās un kombinētās traumas, elektrotraumas, svešķermeņi elpošanas ceļos, slīkšana, smakšana, saindēšanās;
 • pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā;
 • pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību paasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību;
 • sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas sāpes, smakšanas lēkmes vai aizdusa, auksti sviedri, sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas zudums;
 • perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums;
 • centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas, kurām raksturīgi pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi;
 • kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā, vemšana, auksti sviedri, nepārtraukta caureja;
 • urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai akūti urinācijas traucējumi;
 • akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums;
 • dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana;
 • dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģijas reakcijas;
 • bronhiālās astmas lēkme;
 • dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā ārstniecības iestādē;
 • ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama pacienta neatliekama pārvešana pēc ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma.

Kādos gadījumos par izsaukumu jāmaksā?

2013. gada 3. septembrī stājās spēkā Ministru Kabineta apstiprinātie noteikumi Nr.746 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”. Tie nosaka maksas apmēru par pakalpojumiem, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts līdzekļiem.

Valdības apstiprinātais cenrādis ietver visus maksas pakalpojumus to funkciju nodrošināšanai, ko valsts neapmaksā, tai skaitā par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu masu pasākumos, par operatīvā transporta izmantošanu pēc slimnīcu pieprasījuma, par apmācību kursu organizēšanu ārstniecības personām u.c.

Maksas pakalpojums ir arī tie izsaukumi, kuri ir ģimenes ārstu, dežūrārstu, citu ārstniecības iestāžu vai sociālo dienestu kompetencē, bet kurus pēc pacienta izvēles nodrošina NMP brigāžu mediķi. Uz šādiem izsaukumiem izbrauc pamatā ārsta palīgu brigādes un maksa par izsaukumu ir Euro 40,14.

Kā izvērtēt izsaukuma steidzamību un zināt, vai nebūs jāmaksā par to?

NMP dienests apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības daudzos gadījumos nespēj pats objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Pacientam vai cietušajam nav jāpieņem lēmums par savas veselības vai dzīvības apdraudējumu un palīdzības saņemšanas steidzamību. NMP dienestā strādā kvalificēti, speciāli apmācīti mediķi un katru izsaukumu izvērtē pēc ļoti stingriem kritērijiem, lai atpazītu situācijas, kas ir bīstamas pacienta dzīvībai vai veselībai. Kā jau minēts, par šādiem izsaukumiem pacientam nav jāmaksā.

Ja izsaukums nebūs steidzams, izsaukuma pieteicējs tiks informēts par iespēju saņemt vajadzīgo palīdzību citās iestādēs. Ja pēc zvanītāja teiktā neklātienē arī dienesta mediķiem nav iespējams noskaidrot bīstamību pacienta veselībai, vismazāko šaubu gadījumā brigāde dosies uz izsaukuma vietu, lai sniegtu medicīnisko palīdzību.

Maksu var piemērot tad, ja mediķiem izsaukumu pieņemot būs pilnīga pārliecība, ka nav apdraudējuma pacienta veselībai vai dzīvībai un izsaukums nav NMP dienesta kompetencē. Tādā gadījumā dienesta mediķi jau izsaukuma pieteikšanas laikā pa telefonu informēs gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu. Un izsaukuma pieteicējam būs iespēja izvēlēties šo NMP dienesta maksas pakalpojumu vai saņemt ģimenes ārsta palīdzību, vērsties pie tuvākā dežūrārsta vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Jāatzīst gan, ka ik dienu NMP dienests saņem pietiekami daudz zvanu par situācijām, kuras nav dienesta, bet gan citu iestāžu kompetencē. Tādēļ dienests aicina iedzīvotājus lielāku vērību pievērst savai veselībai. Atgādinām, ka ikvienam pie sava ģimenes ārsta savlaicīgi būtu jānoskaidro, kur un kādos gadījumos saņemt palīdzību ārpus ģimenes ārsta darba laika, tai skaitā noskaidrot ģimenes ārsta „akūtās” stundas, telefonstundas, tuvākos dežūrārstus u.c. Lai izvairītos no slimību paasinājumiem, pacientiem ar hroniskām saslimšanām vajadzētu precīzi ievērot ārsta noteikto terapiju un savlaicīgi iegādāties ikdienā lietojamos medikamentus. Ieteicams ar ģimenes ārstu arī pārrunāt, kādus medikamentus dažādām akūtām situācijām paredzēt mājas aptieciņā.

Vieglāku saslimšanu vai nelielu traumu gadījumos vari konsultēties ar mediķiem pa tālruni,
darba dienās no plkst. 17 vakarā līdz 8 rītā,
bet brīvdienās visu diennakti zvanot uz Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

Papildu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām var uzzināt piezvanot darba dienā uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234
vai meklējot Nacionālā veselības dienesta vai Veselības ministrijas tīmekļa vietnēs un www.aglona.lv